بایگانی دسته بندیها : آموزشی

مجموعه آموزش آزاد صنایع دریایی صدف گستر

قراردادخانه کارگر
مجموعه آموزش آزاد صنایع دریایی صدف گستر

تخفیف ۱۰ درصد
کلیه رشته های آموزشی

نشانی خیابان صفا روبروی کلینیک شفیعیه ساختمان صفا طبقه دوم واحد ۲۸ صنایع دریایی صدف گستر

شماره تماس : ۳۳۴۶۱۰۳۳

تخفیف با ارائه کارت عضویت اعضا محترم خانه کارگر

مجتمع آموزش فنی وحرفه ای صدرا

مجتمع آموزش فنی وحرفه ای صدرا
تخفیف ۳۰ رصد
تخفیف ۳۵ درصد درصورت حضور ۲نفر از یک خانواده
کلیه رشته های الکترونیک،تاسیسات،عمران،مدیریت صنایع،امورمالی وبازرگانی،خدمات آموزشی،فن آوری اطلاعات،گردشگری،هتلداری،بهداشت وایمنی،خدمات تغذیه وارائه دیپلم معماری،حسابداری،کامپیوتر،هتلداریوگردشگری

نشانی : دروازه ارک خیابان طالقانی نبش کوچه مستشیری
شماره تماس مدیریت:
۳۳۳۳۴۷۷۱

۳۳۳۳۰۳۲۰

 

White WordPress Themes