بایگانی دسته بندیها : آموزشی

مجتمع آموزش فنی وحرفه ای صدرا

مجتمع آموزش فنی وحرفه ای صدرا
تخفیف ۳۰ رصد
تخفیف ۳۵ درصد درصورت حضور ۲نفر از یک خانواده
کلیه رشته های الکترونیک،تاسیسات،عمران،مدیریت صنایع،امورمالی وبازرگانی،خدمات آموزشی،فن آوری اطلاعات،گردشگری،هتلداری،بهداشت وایمنی،خدمات تغذیه وارائه دیپلم معماری،حسابداری،کامپیوتر،هتلداریوگردشگری

نشانی : دروازه ارک خیابان طالقانی نبش کوچه مستشیری
شماره تماس مدیریت:
۳۳۳۳۴۷۷۱

۳۳۳۳۰۳۲۰

 

کانون فرهنگی آموزش قلم چی

 

 

کانون فرهنگی آموزش قلم چی زنجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانون فرهنگی آموزش قلم چی زنجان

قرار داد تخفیف ویژه اعضا محترم خانه کارگر زنجان

فرزندان بازنشستگان محترم تخفیف ۵۰ درصد
فرزندان کارگران محترم تخفیف ۲۰ درصد
عزیزانی که معدل فرزندان ایشان بالای ۱۷ میباشد و در تامین هزینه های ثبت نام دوره های کانون فرهنگی آموزشی قلم چی نیاز به مساعدت بیشتر دارند به خانه کارگر مراجعه فرمایند

 

 

White WordPress Themes