رستوران و سفرخانه سنتی نارنج

‍ قرارداد جدید خانه کارگر زنجان

 رستوران و سفرخانه سنتی نارنج

تخفیف  ۱۵ درصد 

 نشانی : خیابان شهدا بالاتر از مسجد مهدیه رستوران و سفره خانه سنتی نارنج

شماره تماس:

۰۹۱۲۵۴۲۱۹۶۰

۳۳۳۶۵۱۷۵-۶  رسول غلامحسینی