ثبت نام کارگران فاقد مسکن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قابل توجه کارگران عزیز فاقد مسکن
اتحادیه اسکان استان زنجان درحال پیگیری حل مشکلات مسکن ویژه‌ی کارگران فاقد مسکن میباشد.
در این راستا طی جلسات متعدد اخیر اقدامات اولیه برای تحقق موضوع فوق انجام گرفته است.
لذا برای تکمیل بانک اطلاعاتی، از کارگران فاقد مسکن که تاکنون بدلیل عدم توانایی مالی درطرح اقدام ملی مسکن ثبت نام ننموده اند درخواست میشود هرچه سریعتر با همراه داشتن:اصل و کپی مدارک متقاضی و همسر (درصورت تاهل)
۱- کپی کارت ملی متقاضی و همسر
۲-کپی تمام صفحات شناسنامه متقاضی و همسر ۳-کپی صفحه اصلی دفترچه بیمه تامین اجتماعی متقاضی
به دفتر**اتحادیه اسکان** واقع در محل خانه کارگر استان زنجان جهت ثبت نام مراجعه فرمایید.
زنجان خیابان هفده شهریور روبروی ورزشگاه امجدیه ابتدای کوچه انقلاب اسلامی
ساعت ۸ الی ۱۵