رستوران عمارت شاه عباسی

🔹 عمارت شاه عباسی

💥 تخفیف ۷ درصد

🏩 نشانی :
زنجان کمربندی جنوبی(خیام شرقی) پشت تالار صدف ،رستوران عمارت شاه عباسی

عمارت شاه عباسی

📱 شماره تماس:. ۳۳۷۸۶۲۶۸
۰۹۱۲۲۴۱۲۵۴۳
shahabasi.mansion