«آموزشگاه هنرهای تجسمی تاش»

«آموزشگاه هنرهای تجسمی تاش»
✔️تخفیف: ۲۰ الی ۳۰%
رشته های آموزشگاه:
۱-نقاشی کودکان ۳۰%
۲-نقاشی بزرگسالان ۲۰%
۳-نقاشی روی لباس و پارچه ۳۰%
۴-نقاشی روی چرم ۳۰%
۵-ویترای ۲۵%
۶-نقاشی روی سفال ۲۵%
۷-مجسمه سازی کودکان. ۳۰%
۸-کاشی شکسته ۲۰%
۹-خوشنویسی ۲۰%
۱۰-پتینه ۱۵%
۱۱-نقاشی دیجیتال ۱۵%
۱۲-تذهیب ۲۰%
☎️ شماره تماس:
۳۳۴۴۰۵۲۰
۰۹۱۲۷۴۳۹۲۹۴
۰۹۰۲۸۶۴۲۶۷۸
🏨آدرس: زنجان- کوچه مشکی،بین چهار راه اول و دوم روبروی زبانسرای ایران زمین- آموزشگاه تاش