دیدار مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان با دبیر و هیئت اجرایی خانه کارگر

به مناسبت هفته کارگر
دیدار مدیرکل تامین اجتماعی استان زنجان با دبیر و هیئت اجرایی خانه کارگر
? به مناسبت هفته کارگر و به منظور گسترش تعاملات جناب دکتر علیاری مدیر کل تامین اجتماعی استان به اتفاق هیئت همراه با هیئت اجرایی خانه کارگر در محل خانه کارگر دیدار و گفتگو کردند .در این دیدار با تاکید بر حمایت از کارگران استان بیان داشت : تعامل ، وحدت ، هم پوشانی و همکاری بین سازمان ها ،تشکلات و کانونها و سایر نهادها موجب بالا رفتن رفاه و حل مشکلات کارگری در استان میشود