امضاء توافقنامه همکاری فی ما بین خانه کارگر و کانون فرهنگی آموزش قلم چی

تفاهم نامه همکاری خانه کارگر زنجان وکانون فرهنگی قلم چی

 

امضاء توافقنامه همکاری فی ما بین خانه کارگر به دبیری اصغر نجاری و کانون فرهنگی آموزش قلم چی زنجان به نمایندگی دکتر جلیل خاوند کار به منظور ایجاد و گسترش همفکری و همکاری های آموزشی و ارتقاء سطح علمی فرزندان دانش آموز اعضاء محترم خانه کارگر استان زنجان در تاریخ ۹۸/۰۴/۱۹
طی این تفاهم نامه فرزندان اعضا محترم خانه کارگر زنجان میتوانند با تخفیفات ویژه با ارزش مجموع ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به شرح زیر از خدمات آموزشی کانون فرهنگی آموزش قلم چی زنجان  استفاده فرمایند

فرزندان کارگران محترم تخفیف ۲۰ درصد