کانون فرهنگی آموزش قلم چی

 

 

کانون فرهنگی آموزش قلم چی زنجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کانون فرهنگی آموزش قلم چی زنجان

قرار داد تخفیف ویژه اعضا محترم خانه کارگر زنجان

فرزندان بازنشستگان محترم تخفیف ۵۰ درصد
فرزندان کارگران محترم تخفیف ۲۰ درصد
عزیزانی که معدل فرزندان ایشان بالای ۱۷ میباشد و در تامین هزینه های ثبت نام دوره های کانون فرهنگی آموزشی قلم چی نیاز به مساعدت بیشتر دارند به خانه کارگر مراجعه فرمایند