جلسه هیات اجرائی خانه کارگر

جلسه هیات اجرائی خانه کارگر استان زنجان شامگاه روز پنجشنبه در محل خانه کارگر تشکیل و پیرامون نشست فصلی کمیته بیمه و درمان خانه های کارگر سراسر کشور که به میزبانی زنجان برگزار خواهد شد بحث و تبادل نظر شد. پنج‌شنبه ۴ مهر ۱۳۹۸