مطب دندانپزشکی دکتر پریسا فرهنگ نیا 

مطب دندانپزشکی دکتر پریسا فرهنگ نیا

تخفیف ۱۰ الی ۱۵ درصد تخفیف برای کلیه خدمات

آدرس: شهرک کارمندان خیابان اول فاز۲ قطعه ۱۱۷۸

شماره تماس: ۰۹۱۹۶۷۴۸۲۵۶