نشست کمیته بیمه و درمان خانه های کارگر سراسر کشور در خرم آباد

‍ نشست کمیته بیمه و درمان خانه های کارگر سراسر کشور۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۸ در خرم آباد وبه میزبانی تامین اجتماعی استان لرستان برگزار شد .
در این گردهمایی حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر کشور با اشاره به وضعیت منابع و مصارف تامین اجتماعی وضرورت چاره اندیشی برای عبور سازمان از این شرایط دشوار اقتصادی
گفت :تامین اجتماعی پاشنه آشیل کشور است ، این سازمان با بحران منابع ومصارف مواجه بوده و محاسبات بیمه ای وتحلیل شاخصهای پارامتریک بیانگر وضعیت نگران کننده برای حیات تامین اجتماعی است .
قایم مقام خانه کارگر کشور گفت: ضریب پشتیبانی سازمان در دهه ۷۰ نسبت ۱۵ به ۱ بوده ولی متاسفانه تحمیل هزینه های خارج از عرف و بدون کارشناسی و عدم توجه به آینده این سازمان باعث به هم خوردن این تعادل ورسیدن ضریب به ۵.۷ به ۱ شده است که این اتفاق بیانگر بحران مالی تامین اجتماعی است
صادقی با اشاره به قانون بازنشستگی درمشاغل سخت وزیان آور گفت : این قانون دووجه دارد . یکی بازنشست کردن کارگران در معرض شرایط سخت وزیان آور ودیگری ازبین بردن وتقلیل شرایط فرسایشی و سخت محیط کار توسط کارفرما ، که متاسفانه کارفرمایان به وظایف و تعهدات خود عمل نمی کنند و توپ را به زمین تامین اجتماعی می اندازند
وی افزود : در سنوات گذشته متاسفانه قوانین و تعهدات پرهزینه و خارج از توان سازمان بر پیکره آن سنجاق شده وسازمان را ملزم به انجام این تعهدات کرده است، لذا تشکلات کارگری باید در گفتمان عمومی پایداری تامین اجتماعی وصیانت از منابع این سازمان را سرلوحه کار خود قراردهند واز مواضع سازمان دفاع کنند
صادقی خاطر نشان کرد : دولتها تاکنون ۲۰۷ هزار میلیارد تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده اند و متاسفانه عزمی برای پرداخت این بدهی ها علیرغم تصویب مجلس و بغرنج بودن شرایط مالی سازمان دیده نمی شود .
دکتر جهانی ، مدیر کل تامین اجتماعی استان لرستان به تحلیل و تشریح شاخصهای بیمه ای و چالشهای پیش روی سازمان پرداخت و گفت :تامین اجتماعی لرستان به طور متوسط ماهانه ۱۰۰ میلیارد تومان تحت تعهدات کوتاه مدت و حقوق مستمری بگیران هزینه میکند و بیش از ۶۰ هزار مستمری بگیر و بیش از ۲۲۰ هزار بیمه شده اصلی استان از این خدمات بهره مند هستند .
دکتر بهاروند مدیر درمان تامین اجتماعی لرستان نیز وضعیت حوزه درمان استان را تشربح نموده وگفت : خوشبختانه به واسطه عنایت و اهتمام ویژه مدیر عامل فقید سازمان مرحوم دکتر نوربخش به استانهای محروم ، بویژه استان لرستان و سفرهای متعدد ایشان در دوران مدیریتشان ، وضعیت درمان استان از لحاظ کمی وکیفی ارتقائ و درسطح مطلوبی قرارگرفت که امیدواریم این رضایتمندی شرکای اجتماعی سازمان باقیات وصالحات برای این عزیز فقید باشد