سفره خانه سنتی حاج داداش

قرارداد جدید خانه کارگر زنجان

سفره خانه سنتی حاج داداش

تخفیف ۱۰درصد در سفارشات بالای یکصد هزار تومان و تخفیف ۷ درصد در سفارشات زیر یکصد هزار تومان

نشانی : خیابان فردوسی بازار پایین سفره خانه سنتی حاج داداش

شماره تماس ۳۳۳۲۲۰۲۰

تخفیف با ارائه کارت عضویت اعضا محترم خانه کارگر